Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội dung chi tiết

Trích yếu: Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Đính kèm

NỘI DUNG CHI TIẾT