Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội dung chi tiết

Trích yếu: Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Đính kèm

NỘI DUNG CHI TIẾT