Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thụy Sĩ viện trợ không hoàn lại 92 triệu USD cho Việt Nam giai đoạn 2017-2020

11/10/2016 tại Hà Nội, Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Liên bang Thụy Sỹ, bà Marie -Gabrielle Ineichen Fleisch cùng với ông Nguyễn Thế Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam, đã công bố Chiến lược Hợp tác phát triển mới của Thụy Sỹ dành cho Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, Chính Phủ Thuỵ Sĩ cam kết hỗ trợ Việt Nam 90 triệu CHF (tương đương 92 triệu USD) vốn ODA không hoàn lại để thực hiện các dự án hợp tác ưu tiên của hai nước, tập trung vào 3 lĩnh vực chính: hỗ trợ thúc đẩy thể chế và chính sách kinh tế; hỗ trợ xây dựng khu vực kinh tế tư nhân cạnh tranh và hiệu quả; hỗ trợ phát triển đô thị bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ năm 1992 đến nay, tổng vốn ODA Thuỵ Sĩ dành cho Việt Nam khoảng 470 triệu USD, chủ yếu viện trợ không hoàn lại. Các dự án hợp tác giữa hai phía do Cục hợp tác phát triển (SDC) thuộc Bộ Ngoại giao và Thư ký Nhà nước về hợp tác kinh tế (SECO) thuộc Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ phụ trách đã đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, người dân Việt Nam; góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Chiến lược hợp tác phát triển của SECO với Việt Nam trong thời gian tới sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý tài chính công, tăng cường ngành tài chính, tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy các tiêu chuẩn môi trường và xã hội bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch, các điều kiện khung để phát triển thương mại bền vững, môi trường kinh doanh lành mạnh, quy hoạch đô thị hợp nhất cũng như tiếp cận các dịch vụ công đáng tin cậy.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương đánh giá, các dự án ODA do Thụy Sĩ tài trợ đề đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, người dân; góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Bà Quốc Vụ khanh Liên bang Thụy Sĩ cho biết, Thụy Sĩ sẽ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam đạt được tăng trưởng toàn diện và bền vững giúp cải thiện đời sống của người dân. 

Chúng tôi hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác lâu dài với Việt nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong cải cách kinh tế xã hội trong thời gian tới. Thụy Sĩ luôn là một đối tác tin cậy và cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.