Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đào tạo "Phát triển chuỗi giá trị thực phẩm an toàn" cho các nước thành viên ASEAN

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Nhật Bản, ban thư ký ASEAN đã phối hợp với vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức lớp đào tạo về "Phát triển chuỗi giá trị thực phẩm an toàn" cho các nước thành viên ASEAN, từ ngày 9-22/5/2016.

Nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức về "Phát triển chuỗi giá trị thực phẩm an toàn" cho các nước thành viên ASEAN, chương trình đào tạo giới thiệu cho học viên về lý thuyết và thực tiễn phát triển chuỗi giá trị thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng cao, giá trị gia tăng và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Hơn 20 học viên đến từ các nước thành viên ASEAN sẽ được cung cấp nhiều thông tin, tham quan nhiều mô hình chuỗi giá trị an toàn thực phẩm điển hình với sự hướng dẫn của nhiều chuyên gia hàng đầu (trong và ngoài nước) trong lĩnh vực này. Đồng thời, thông qua lớp đào tạo nhằm khuyến khích sử dụng hài hòa ASEAN GAP trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Mong đợi khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho học viên kiến thức và thực tiễn về chuỗi giá trị thực phẩm an toàn và vai trò của chuỗi giá trị này trong phát triển nông nghiệp cũng như kinh tế quốc gia. Cũng trong đợt tập huấn này, kinh nghiệm từ khu vực và toàn cầu sẽ được chia sẻ để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách của các nước thành viên ASEAN có được những khuyến nghị chính sách đúng đắn trong phát triển chuỗi thực phẩm an toàn.